Verschillende soorten verkeersborden

ByIvan Martin

Nov 25, 2020
verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen worden geïmplementeerd onder verschillende wettelijke instrumenten, Britse wetgeving inzake verkeersregels en onder de Road Traffic Act.

De belangrijkste soorten verkeersmaatregelen die in een bepaalde periode kunnen worden opgelegd, zijn: snelheidslimiet, minimaal aantal benodigde lichten, boetes en andere verkeersborden. De belangrijkste soorten verkeersmaatregelen die momenteel regelmatig worden toegepast, zijn: de maximum- en minimumsnelheidsbeperkingen, de verplichting om altijd een rijbewijs bij zich te hebben, verkeersborden en de weergave van bepaalde symbolen op de auto. Elke maatregel die de politie neemt om de veiligste verkeersomstandigheden op de weg te bewerkstelligen, maakt deel uit van de verkeersmaatregelen.

Verkeersborden worden door de politie vooral gebruikt om te waarschuwen of om automobilisten te informeren over de verkeerssituatie waarin ze rijden. Ze bestaan ​​meestal uit rode zwaailichten of waarschuwingspijlen die wijzen in de richting die de bestuurder moet vermijden. Deze verkeersborden worden op straten, kruispunten, rotondes en tunnelingangen geplaatst. Daarnaast dienen deze verkeersborden ook als verkeersborden die de snelheidslimiet voor een bepaald weggedeelte aangeven. Als er bijvoorbeeld een bord met snelheidsbeperkingen op een kruispunt is geplaatst, geeft dit aan dat een bestuurder zich aan dit bord moet houden of aansprakelijk is voor eventuele boetes.

Het minimumaantal lichten dat nodig is om in het verkeer te rijden, is een ander belangrijk type verkeersbord dat op veel wegen wordt gebruikt.

Dit minimum aantal lichten is zo geplaatst dat het verkeer veiliger kan rijden. Deze eis wordt voornamelijk ingevoerd om het risico op aanrijdingen tijdens het rijden te verminderen. Als het minimumaantal vereiste lichten op een weg minder is dan drie, kunnen bestuurders niet met hun auto op de weg rijden. Dit helpt om het risico te verkleinen dat voertuigen met elkaar en voertuigen in botsing komen.

Naast verkeersborden vormt ook de weergave van bepaalde symbolen op de auto een ander belangrijk onderdeel van verkeersmaatregelen. De meest voorkomende symbolen die worden gebruikt voor het weergeven van deze symbolen zijn; de gele waarschuwingsdriehoek die aangeeft bij het rijden met hoge snelheden en rode zwaailichten als er een grote kans is op ongelukken op de weg. Afgezien van deze, kan het gebruik van een witte claxon ook worden toegevoegd om het veiligheidsniveau van het rijden in gebieden met veel verkeer te verhogen.

Gerelateerd