Inzicht in de zorgplicht van uw makelaar

ByIvan Martin

Jan 25, 2021
makelaar Ede

Eeden van makelaars maakten ooit deel uit van de belofte van een makelaar aan de wet. Maar in de huidige tijd zijn ze lang niet zo belangrijk als ze ooit waren. En je kunt begrijpen waarom; de makelaars van vandaag zijn heel anders dan vroeger. Het internet heeft de wereld (weer) veranderd, inclusief de aard van de makelaarsbranche. In feite heeft een aantal staten “agressor” -wetten aangenomen die de bevoegdheden van makelaars beperken om hun werknemers te beletten deel te nemen aan activiteiten die schade zouden berokkenen aan het publiek. In wezen maakt het het werk van de makelaar veel moeilijker!

Dus, wat kunt u verwachten dat uw makelaarseed dekt? De basis is dat het de taak van een goede makelaar is om de feiten en cijfers in het bedrijf aan de klanten te communiceren, hen op de hoogte te houden en dienovereenkomstig te adviseren. Het is ook uw plicht om belangenconflicten te vermijden en ervoor te zorgen dat de informatie die u deelt niet wordt gebruikt ten behoeve van het ene bedrijf boven het andere. U moet elke vorm van zelfhandel vermijden en zich onthouden van belangenverstrengeling. Uw makelaarseed moet er ook voor zorgen dat u uw integriteit als professional bewaart.

Een belangrijk element van de taken van uw makelaar is uw plicht om belangenconflicten te melden. Dit betekent dat u alle materiaal of informatie die voor een klant van voordeel kan zijn ten opzichte van een andere, nauwkeurig moet rapporteren. Als u lid bent van een groep die volgens de wet niet rechtstreeks met elkaar in contact mag komen, zoals een belastingkantoor of accountantskantoor, bent u verplicht om onpartijdig te blijven en dit te melden. Zelfs als u geen lid bent van de groep en u nog steeds bemiddelingsdiensten verleent, is het uw plicht om onbevooroordeeld te blijven en uw klanten niet te wijzen op informatie of advies dat hen in een nadelige positie zou kunnen brengen.

Een ander aspect van de taak van de makelaar is om al uw financiële activiteiten correct te documenteren. Dit betekent dat u al uw inkomsten en uitgaven zorgvuldig moet bijhouden. Uw dossier moet uw positie als promotor duidelijk aangeven en u moet kopieën bewaren van alle correspondentie tussen u en uw klanten. Dit omvat alle correspondentie die door u is geïnitieerd en die was bedoeld om uw diensten op de markt te brengen. Als u spreekbeurten accepteert, dient u deze te noteren. Uw administratie moet ook alle uitnodigingen bevatten die aan u zijn gedaan voor spreekbeurten, en elke aanvaarding van voorstellen die van uw klanten kwamen.

Het is belangrijk dat u uw verplichting tegenover het publiek begrijpt. Uw verplichting jegens het grote publiek strekt zich uit tot het gebruik van uw boekhoudkundige vaardigheden in de loop van uw professionele activiteiten. De wet vereist ook dat u geregistreerd blijft en dat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw registratie. U bent ook verplicht ervoor te zorgen dat u de nodige zorgvuldigheid betracht om ervoor te zorgen dat u geen zaken doet met klanten die mogelijk een criminele achtergrond hebben. De plichten van uw makelaar jegens de Britse samenleving omvatten onder meer ervoor zorgen dat uw gedrag op een aanvaardbaar niveau van professionaliteit is en dat u zich houdt aan de principes die zijn uiteengezet in de regels en principes van de Law Society.

De plichten van uw makelaar jegens u omvatten te allen tijde handelen in uw beste belang, u eerlijk en waarheidsgetrouw advies geven en ervoor zorgen dat u handelt in overeenstemming met de wet en uw verplichtingen als makelaar. U moet ervoor zorgen dat uw makelaar de vaardigheden en kennis behoudt die nodig zijn om zijn taken uit te voeren. Uw makelaar moet niet alleen effectief kunnen communiceren en de verschillende gebieden van de financiële markt begrijpen, maar ook in een uitstekende mentale toestand verkeren. Als u merkt dat uw makelaar niet goed met u kan communiceren of niet begrijpt wat u hem vertelt, kunt u overwegen om van makelaar te wisselen. U moet deskundig advies inwinnen als u zich zorgen maakt over de geestelijke gezondheid van uw makelaar.

Makelaar Ede Bij Talsma Makelaardij

Klik hier voor meer informatie https://www.talsmamakelaardij.nl/